Potrebujete poradiť?

» Druhy komínových systémov

» Výstavba komína svojpomocne

» Krb - alternatívny zdroj vykurovania

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať

Plastový komín a komínový systém Almeva

     Spoločnosť PRESPOR s.r.o. ponúka nový moderný Znázornená schéma plastového systému komína Almeva.systém odvodu spalín, ktorý je rokmi preverený výrobným postupom k dosiahnutiu dokonalej presnosti a kvality, všetkých rúr, tvaroviek a tiež celého príslušenstva. Precízne navrhnutý tvar hrdlového spoja plastových rúr umožňuje ich  vynikajúce hydraulické vlastnosti , čo zaručuje dokonalé prúdenie spalín a nízke riziko zanášania.
Hrdlové spoje plastových rúr sú tesnené elastomerovými krúžkami, ktoré zaisťujú okamžitú vynikajúcu tesnosť, pevnosť a dlhodobú presnosť spoja.

 

 

POUŽITIE PLASTOVÉHO KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU

podľa druhu spotrebiča a typu spalinovej cesty:Komínový plastový systém Almeva určený pre kondenzačné kotly.

  • slúži k odvodu spalín od kondenzačných a nízkoteplotných kotlov s najvyššou teplotou spalín na hrdle spotrebiča 120°C
  • je určený prevažne pre pretlakové a vysokopretlakové spalinové cesty
  • je vhodný pre  komíny s vlhkou prevádzkou
  • nie je vhodný na spalinové cesty kde môže dôjsť k vyhoreniu sadzí.
  • je použiteľný výhradne pre spalinovú cestu od spotrebičov spaľujúcich plynné palivá, resp. zemný plyn

POUŽITIE :

Všetky komínové diely systému ALMEVA STAR sú klasifikované podľa STN EN 1443, sú certifikované a majú priradený symbol označenia CE.

MONTÁŽNY NÁVOD           VYHLÁSENIE O
  NA STIAHNUTIE                   ZHODE

                                   


BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk