Potrebujete poradiť?

» Druhy komínových systémov

» Výstavba komína svojpomocne

» Krb - alternatívny zdroj vykurovania

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať

Nerezový komínový systém Prespor nov Turbo

V ponuke spoločnosti PRESPOR s.r.o., ktorá sídli v Bratislave a má pobočku v Nových Zámkoch, nájdete aj komínový systém PRESPOR NOV TURBO.

Tento komínový systém je vďaka svojej konštrukcii určený hlavne pre decentralizáciu vykurovania a na prípravu TÚV.

Nerezový komín PRESPOR

POPIS SYSTÉMU:

PRESPOR NOV TURBO je stavebnicový komínový systém, ktorý tvorí ucelený systém pre zhotovenie spoločných komínov. Umožňuje zapojiť viacero kondenzačných alebo nízkoteplotných spotrebičov na plynné palivo typu C4 do jedného komínového prieduchu (nutná deklarácia vhodnosti od výrobcu spotrebiča).

Garanciou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému NOV TURBO. Tento systém pozostáva z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele, umiestnenej centricky v plášťovej tvarovke z vyľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (pre spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti), tým sa predhrieva spaľovací vzducha a zníži sa spotreba na jeho ohriatie.

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

  • jednoduchá a rýchla montáž
  • výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  • dokonalý prívod vzduchu z medzikomínového priestoru
  • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
  • dokonalá tesnosť systému zaručujúca požiarnu bezpečnosť
  • minimálne straty trením pri prúdení spalín
  • jednoduché čistenie komínového prieduchu
  • použiteľný pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 200 °C

V prípade otázok ohľadne komínových konšt. Nás neváhajte kontaktovať :

 

Bratislava: Oddelenie Komínových konšt.: tel.:02/49 20 32 43, 02/49 20 32 50

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA -zastúpenie firma BRIKONA,s.r.o.

 p.Bc. Šooš  0911 567 662  048/416 08 08  odbyt@brikona.sk