Potrebujete poradiť?

» Druhy komínových systémov

» Výstavba komína svojpomocne

» Krb - alternatívny zdroj vykurovania

Cenové ponuky zasielané z webstránky cenovo zvýhodňujeme.

Odoslať

Keramický komínový systém Prespor Nov Universal

PRESPOR spol. s r.o., sídliaca v Bratislave a s pobočkou v Nových Zámkoch ponúka svojim zákazníkom trojzložkový komínový systém - Prespor NOV UNIVERSAL.

Tento komínový systém v kombinácii so spotrebičom na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo tvorí neoddeliteľnú súčasť kvalitného vykurovacieho systému.

Šamotový komín PRESPORPOPIS SYSTÉMU:

PRESPOR NOV UNIVERSAL je trojzložkový komínový systém na zhotovenie samostatných suchých komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).

 

 

Základnými prvkami trojvrstvového komínového systému NOV UNIVERSAL sú keramická komínová vložka, tepelná izolácia z minerálnych vlákien a plášťové tvárnice z vyľahčeného betónu. Typ tvárnic UN1 + VO a UN MAXI.

Súčasťou konštrukčného riešenia komínového systému je zadné odvetranie, ktoré je dôležité pre odstránenie akejkoľvek vlhkosti v komíne jednoduchým spôsobom – vysušením. PRESPOR NOV UNIVERSAL je komínový systém určený na ručnú montáž. Dodáva sa po jednotlivých komponentoch, ktoré sa montujú podľa montážneho návodu.

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU:

  • jednoduchá a rýchla montáž
  • výborné tepelno-izolačné vlastnosti
  • dokonale odvetraná izolácia
  • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
  • dokonalá tesnosť systému zaručujúca požiarnu bezpečnosť
  • minimálne straty trením pri prúdení spalín
  • jednoduché čistenie komínového prieduchu
  • použiteľný pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 600 °C

 


BRATISLAVA:

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcian@prespor.sk
 p.Ing.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY: 

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA - v zastúpení f. BRIKONA,s.r.o.

Ip.Bc.Šooš  0911 567 662  048/416 08 08  soos@brikona.sk
 p.Kaduk  0911 567 669  048/416 08 08  kaduk@brikona.sk