Komínový systém SAFETY FIRE

Komínový systém SAFETY FIRE

Trojzložkový stavebnicový šamotový komín PRESPOR SAFETY FIRE

Na slovenský trh prináša spoločnosť PRESPOR s.r.o. nový stavebnicový typ komína SAFETY FIRE -trojvrstvový komín, ktorý slúži na odvádzanie spalín do ovzdušia. Na komínový systém SAFETY FIRE je možné napojiť spotrebiče na tuhé, kvapalné a plynné palivá s podtlakovou prevádzkou (prirodzený ťah).

Základom komínového systému sú šamotové vložky, tepelná izolácia a komínové tvárnice vyrobené z ľahčeného Liaporbetónu. V konštrukčnom riešení komína SAFETY FIRE sa samozrejme myslelo i na zadné odvetranie, ktoré je nevyhnutné na likvidáciu akejkoľvek vlhkosti v komínovom telese.

Komín SAFETY FIRE je dodávaný po jednotlivých dieloch a následne sa ručne montuje podľa montážneho návodu. Komínové tvárnice môžu mať kvôli jednoduchšej a urýchlenej montáži vyrezané potrebné otvory (pre kondenzačnú trubku, dvierka, sopúch).

Komín SAFETY FIRE - neodmysliteľná súčasť Vašej stavby.

 

 - 40% Z CENNÍKOVEJ CENY

VZOROVÉ VÝPOČTY KOMÍNOV V AKCII

 VÝŠKA KOMÍNA          PRIEMER KOMÍNA              ACKIOVÁ CENA PO ZĽAVE

 4 m  DN 160  300,78 €
 DN 200 343,64 €
 5 m  DN 160 344,22 €
 DN 200 398,76 €
 6 m  DN 160 387,89 €
 DN 200 453,88 €
7m  DN 160 431,10 €
 DN 200 509 €
8m DN 160 474,54 €
DN 200 564,12 €
9 m  DN 160 517,98 €
 DN 200 619,24 €
10 m  DN 160  541,62 €
 DN 200 674,37 €
11 m  DN 160 604,86 €
 DN 200 729,48 €
12 m  DN160 648,30 €
 DN 200 784,60 €

* vysledné ceny zostavy komínov neobsahujú vetriacu mriežku, izoláciu sopúcha a meidingerovú hlavicu.

VÝHODY KOMÍNA SAFETY FIRE

 • možnosť použitia pre plynné, kvapalné, ale hlavne pre tuhé palivá
 • vyľahčené komínové tvárnice vyrobené z Liaporbetónu, objemová hmotnosť 1100-1200kg/m3
 • presnosť rozmerov
 • skladobný krok 330 mm
 • jednoduchá montáž
 • univerzálnosť systému
 • tepelná izolácia λ=0,04 W/mK
 • dokonalé odvetranie izolácie
 • vysoká odolnosť voči kyselinám a náhlym zmenám teplôt
 • dokonalá tesnosť komína, ktorá zaisťuje požiarnu bezpečnosť
 • zabezpečený dobrý ťah komína
 • bezpečné odvádzanie skondenzovaných vodných pár / hlavne v plynných vykurovacích systémoch /
 • jednoduché čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky typy spotrebičov s výstupnou teplotou do 600 °C
 • kompletná dodávka všetkých systémových prvkov komínového telesa

* ZĽAVA - 40% PLATÍ LEN PRI ZAKÚPENI UCELENÉHO KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU


HLAVNÉ VÝHODY LIAPORBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

1. objemová hmotnosť: betón                   2250kg/m3   
                                    liaporbetón   1100 - 1200 kg/m3
 2. mrazuvzdornosť
 3. požiarna bezpečnosť
 4.liaporbetón - tepelno izolačné vlastnosti λ= 0,31  W/mK
                                                                   
 

  montážny návod      príručka pre                 cenník
                                    projektantov                                  

                                    

              DETAIL UKONČENIA:                         DETAIL  ZALOŽENIA:

       

      CERTIFIKÁT                  CERTIFICATE                 ZERTIFIKAT   
    NA STIAHNUTIE
               DOWNLOAD                          DOWNLOADS

                   

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na odd.komínovej techniky:

BRATISLAVA:

p.Obrcian  0903 567 685 02/49 20 32 43 obrcian@prespor.sk
Ing.Šulavíková  0911 567 674 02/49 20 32 50 sulavikova@prespor.sk

NOVÉ ZÁMKY:

p. Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA - v zastúpení f.BRIKONA,s.r.o.

I p.Bc.Šooš  0911 567 662  048/416 08 08  soos@brikona.sk
 p.Kaduk  0911 567 669  048/416 08 08  kaduk@brikona.sk