Dokumenty na stiahnutie Prespor Nov Turbo

 

      VYHLÁSENIE ZHODY - SRS          KATALÓG NA STIAHNUTIE

                                                                

V prípade otázok ohľadne komínových konšt. Nás neváhajte kontaktovať

BRATISLAVA:

 

 p.Obrcian  0903 567 685  02/49 20 32 43  obrcianvprespor.sk
 p.INg.Šulavíková  0911 567 674  02/49 20 32 50  sulavikova@prespor.sk

BANSKÁ BYSTRICA - zastúpenie firma BRIKONA,s.r.o.

 p.Bc Šooš  0911 567 662  048/416 08 08  soos@brikona.sk

NOVÉ ZÁMKY:

 p.Ing.Frunyová  0905 728 962  035/642 31 81  nz@prespor.sk